IZRABLJENA MOTORNA VOZILA


Prevzem izrabljenih motornih vozil in izdaja potrdila o uničenju vozila, v skladu z Uredbo o izrabljenih vozilih (UL RS 32/11). Na podlagi predhodnega dogovora se lahko uredi tudi odvoz karamboliranih in nevoznih vozil ter hrambo. Razgradnja je brezplačna.


Dokumenti, ki so potrebni za predajo vozila׃

  • osebni dokument lastnika vozila,

  • prometno dovoljenje,

  • pooblastilo lastnika vozila, v primeru, da le ta ni osebno prisoten.  Obrat za razstavljanje izrabljenih vozil:

  Prevzeta izrabljena vozila se razstavlja in predeluje v obratu za razstavljanje. Postopek predelave poteka po naslednjih korakih:

  • osuševanje in odstranitev nevarnih sestavnih delov in materialov,
  • razstavljanje,
  • razvrščanje po materialih in recikliranje ter
  • ponovna uporaba, predelava in odstranjevanje.