Dejavnost
Prevzemno mesto za izrabljena motorna vozila


Prevzem izrabljenih motornih vozil in izdaja potrdilo o uničenju vozila, v skladu z Uredbo o izrabljenih vozilih (UL RS 32/11). Na podlagi predhodnega dogovora se lahko uredi tudi odvoz karamboliranih in nevoznih vozil ter hrambo. Razgradnja je brezplačna.


Dokumenti potrebni za predajo vozila:

  • prometno dovoljenje,
  • osebni dokument in
  • pooblastilo lastnika vozila, v primeru, da le ta ni prisoten.

Razgradnja izrabljenih motornih vozil

 

Naša glavna dejavnost je razgradnja izrabljenih motornih vozil, za kar imamo pridobljena vsa dovoljenja in izdano okoljevarstveno dovoljenje za obrat za razstavljanje izrabljenih motornih vozil.


Prodaja rabljenih rezervnih delov

Prodajno mesto se nahaja znotraj upravnega dela poslovnega objekta na sedežu podjetja Avto odpad Krakov, Hudenje 10, Škocjan.

 

Iz vozil odvzemamo sestavne dele kot so:


Motor z vsemi sklopi

Električno elektronske naprave

Vzmeti in obese

Dele karoserije

Kolesa, pnevmatike in zavore

Prenose moči

Volanski mehanizem

Stekla in svetlobna telesa

Dele iz plastike in drugih umetnih mas

Notranjost in drugo


Sestavni deli se odvzemajo iz motornih vozil, ki so prevzeti v razgradnjo.